למה צריך לבצע הערכת שווי של נכס מקרקעין ע"י שמאי מקרקעין?

 

תפקידו של שמאי מקרקעין הוא קודם כל לאמוד את השווי האמיתי של הנכס. כמו בכל ענף במדינה שלנו, גם בעת ביצוע עסקת נדל"ן מעוניין המוכר להגדיל את רווחיו כמה שאפשר ולכן ידרוש עבור הדירה שבבעלותו סכום גבוה ככל האפשר. כך עשוי להיווצר מצב בו מחיר הדירה אינו משקף את ערכה הראלי בשוק, כשההפרשים מגיעים לעשרות ואף למאות אלפי שקלים. ואולם, יש להבין כי ערכה של דירה אינו עניין של משאלות לב, אלא של מגוון פרמטרים כגון סטנדרט בנייה, שטח, מאפייני הסביבה, מצב תכנוני והתאמה להיתרים, מצב משפטי וכו'. לקונה שאינו מעורה בעניינים אלו קשה מאוד להבין האם המחיר משקף את הערך הראלי, ובמקרים רבים רוכשים מפסידים כסף רב. לעומת זאת, כאשר שמאי מקרקעין מבצע הערכת שווי לנכס, הוא בודק את מכלול המרכיבים שתוארו לעיל, ומוציא תחת ידיו דו"ח מפורט ומקצועי העוזר למנוע טעויות ולחסוך כסף רב.

 

עתים קרובות גם המוכר עצמו אינו מודע למכלול ההיבטים הקשורים בנכס, ולכן הערכת שווי מקדימה לנכס עשויה לגלות כי ברשותו נכס בעל ערך גבוה בהרבה משחשב בהתחלה.

 

שמאי מקרקעין הינו בעל הידע המקצועי הנדרש להערכת שווי נכס מקרקעין. 

הערכות שווי​

גיל אבלס - שמאי מקרקעין

חייג עכשיו : 050-2082026​