חוק המקרקעין קובע כי בעת הרחבות דיור בבניין כל דייר לקבל זכויות לפי חלקו ברכוש המשותף. פעמים רבות תכניות ההרחבה אינן משקפות את חלקם היחסי של הדיירים ויוצא כי דיירים מקבלים זכויות בנייה מעבר או מתחת לחלקם היחסי ברכוש המשותף.

 

במקרים כאלו נדרש שמאי מקרקעין להעריך את גובה תשלומי האיזון הנדרשים על מנת לנסות להגיע לחלוקה שווה בין הדיירים. שמאי מקרקעין יעריך את שווי הזכויות הנוספות בבניין ולאחר מכן על בסיס הבנייה מוצעות יידע לאמר האם נדרשים תשלומי איזון, ואם כן מהם גובהם.​

תשלומי איזון בין שכנים

גיל אבלס - שמאי מקרקעין

חייג עכשיו : 050-2082026​